Věstník č. 10/2021

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 27. 8. 2021

Obsah Věstníku č. 10/2021

  1. Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv 2021
  2. Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče
    Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s iktem
    Indikátory kvality poskytované zdravotní péče
  3. Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 4/2019 Seznam Center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii
  4. METODICKÝ POKYN – PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU 2021
  5. Informace o vydání Akčního plánu 2021-2024 ke Koncepci domácí péče a jeho zveřejnění v Databázi strategií

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?