Věstník č. 1/2022

Vytvořeno: 21. 1. 2022 Poslední aktualizace: 21. 1. 2022
Obsah věstníku č. 1/2022
1. Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR
2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ, OFTALMOLOGIE, ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, NEUROLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
3. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. ledna 2022 
4. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2021 
5. Národní síť center vysoce specializované péče o pacienty se vzácným onemocněním 
6. Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic 
7. Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?