Věstník č. 1/2018

Vytvořeno: 12. 1. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Certifikovaný kurz – Ošetřovatelské péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče

2.   Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony

3.   Referenční síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče (aktualizace)

4.   Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2017

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?