Věstník č. 1/2017

Vytvořeno: 12. 1. 2017 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy
  2. Dotační program Ministerstva zdravotnictví „Rezidenční místa 2017 – nelékařské zdravotnické obory“¨
  3. Vzdělávací program certifikovaného kurzu „Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů“
  4. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2016

     

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?