Věstník č. 1/2016

Vytvořeno: 8. 1. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE
  2. Dotační program ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA – metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2016
  3. Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace RM 2016
  4. Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v Onkogynekologii
  5. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?