Věstník č. 1/2014

Vytvořeno: 28. 2. 2014 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR-DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
  2. Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali od Ministerstva zdravotnictví ČR „Osvědčení“ k poskytování onkologické, traumatologické, kardiovaskulární a cerebrovaskulární péče
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2013
  4. Oznámení MZ o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  5. Zrušení pokynu
  6. Národní referenční centrum podpory veřejného zdraví – změna ve vedení
  7. Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv a fomepizolu pro ČR ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?