Věstník č.1/2012

Vytvořeno: 27. 1. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ ČR v období říjen – prosinec 2011
 2. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Příprava radiofarmak
 3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie
 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba
 5. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie
 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Nukleární medicína
 7. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v porodní asistenci
 8. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
 9. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče
 10. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v Pediatrii
 11. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče
 12. Dodatek a úprava ke vzdělávacím programům vydané ve Věstníku č. 2/2011
 13. Změna sídla Národní referenční laboratoře pro tkáňové helmintózy
 14. Oznámení o změně názvu státních příspěvkových organizací zřizovaných MZ ČR
 15. Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2012

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?