Věstník 8/2023

Vytvořeno: 15. 6. 2023 Poslední aktualizace: 17. 7. 2023
Obsah věstníku č. 8/2023
1. Výzva k podání žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu–pedaudiologické centrum
2. Cenový předpis 2/2023/CAU Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. června 2023, kterým se mění cenový předpis 1/2023/CAU, ze dne 11. listopadu 2022, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
3. Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb 
4. Metodický pokyn k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana 
4a . Evidence stížností

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?