Věstník 8/2022

Vytvořeno: 22. 7. 2022 Poslední aktualizace: 22. 7. 2022
Obsah věstníku č. 8/2022
1a. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE
1b. Vzdělávací program nástavbového oboru KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE
2. SEZNAM ESENCIÁLNÍCH ANTIINFEKTIV PRO ČR 2022
2a. Příloha č. 2
2b. Příloha k aktualizaci seznamu esenciálních antiinfektiv 2022 – zdůvodnění provedených změn
3. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2022
4. Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu
5. Metodický pokyn Chirurgická léčba pacienta s karcinomem rekta
6. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2022
7. CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE PRO DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE (CDE)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?