Věstník 8/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

2. Statut a Jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

METODICKÁ OPATŘENÍ

5. Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů

2. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky k 18. 4. 2005

3. Český lékopis 2002 – Doplněk 2005 – vydání

4. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?