Věstník 8/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

2. Specifické léčebné programy

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

4. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

5. Oznámení o vydání Doplňku 2004 k Českému lékopisu 2002

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?