Věstník 7/2023

Vytvořeno: 31. 5. 2023 Poslední aktualizace: 31. 5. 2023

Obsah věstníku č. 7/2023

1. Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 8/2017 bod č. 2 – aprobační zkouška zubního lékaře
2. Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 9/2017 bod č. 2 – aprobační zkouška lékaře
3. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu
3a. příloha – Vzorový formulář vzdělávacího programu certifikovaného kurzu
4. PERFUZIOLOGIE – Vzdělávací program specializačního vzdělávání
5. METODICKÉ DOPORUČENÍ k využívání započítávání části dříve absolvovaného studia při částečné provázanosti a prostupnosti některých oborů specializačního vzdělávání všeobecných sester / využívání dovzdělání prostřednictvím absolvování certifikovaných kurzů
6. Úprava ve vzdělávacím programu nástavbového oboru intenzivní medicína, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 12, Říjen 2021
7a. Doplňující znění k obsahu vzdělávacího programu nemocniční lékárenství uveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2022
7b. Úprava ve vzdělávacím programu nástavbového oboru intervenční radiologie zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 13, Listopad 2022
7c. Úprava ve vzdělávacím programu nástavbového oboru vaskulární intervenční radiologie zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 13, Listopad 2022

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?