Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Věstník 7/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Základní výměra dovolené na zotavenou za kalendářní rok pro vychovatele, kteří jsou zaměstnanci zdravotnického zařízení

2. Seznam pracovišť, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků – rozšíření

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001 (květen až srpen)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?