Věstník 6/2022

Vytvořeno: 31. 5. 2022 Poslední aktualizace: 31. 5. 2022
Obsah věstníku č. 6/2022
1a. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR ONKOUROLOGIE
1b. Vzdělávací program nástavbového oboru ONKOUROLOGIE
2. Informace o vydání Akčního plánu ke Koncepci ošetřovatelství do roku 2030 a zveřejnění tohoto akčního plánu v Databázi strategií
3. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při autorizovaném měření, posuzování a interpretaci výsledků měření lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografi e pro účely kategorizace prací, v rámci státního zdravotního dozoru a pro potřeby zaměstnavatelů k vytipování rizikových typů prací a k nastavení podmínek v oblasti ochrany zdraví pracovníků
4. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při autorizovaném měření, posuzování a interpretaci výsledků měření lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografi e pro účely objektivizace pracovních podmínek při šetření onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání
5. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 3/2022/OLZP ze dne 12. května 2022 o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
6. Seznam Center vysoce specializované onkourologické péče
7. ZŘÍZENÍ, ÚPRAVA A UKONČENÍ NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE, NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA A NÁRODNÍHO REFERNČNÍHO PRACOVIŠTĚ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?