Věstník 5/2023

Vytvořeno: 31. 3. 2023 Poslední aktualizace: 31. 3. 2023
Obsah věstníku č. 5/2023
1. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání DĚTSKÁ SESTRA
2. Metodické doporučení – Hodnocení výsledků mikrobiologických rozborů v povrchových vodách ke koupání
3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VŠEOBECNÁ SESTRA – TRANSFUZNÍ SLUŽBA
4. Seznam subjektů, kterým bylo pro rok 2022 vydáno Ministerstvem zdravotnictví povolení k uskutečnění distribuce transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňované mezi Českou republikou a jiným členským státem a k jejich vývozu do třetí země nebo dovozu ze třetí země ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?