Věstník 5/2001

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková péče)

Sjednocení postupu hrazení přípravy metadonové substance lékárnám

Zprávy a sdělení

1. Zřízení národní referenční laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?