Věstník 4/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1. Statut a jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potrvin pro zvláštní lékařské účely Ministerstva zdravotnictví

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Oznámení o vydání Doplňku 2003 k Českému lékopisu 2002

5. Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?