Věstník 4/2001

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

4. Standard substituční léčby

5.Nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení

Zprávy a sdělení

1. Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

2.Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?