Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Věstník 4/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Zprávy a sdělení

1. Stanovisko k obsahu pojmu „školská zařízení“ pro účely směrnice č. 49/1967 Věst. MZ, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3. Změna názvu Národního referenčního pracoviště pro genetickou toxikologii

4. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část I.)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?