Věstník 3/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

1. Zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H. influenzae b

Zprávy a sdělení

1. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ke dni 31.12.1998)

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1998 (část I.)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?