Věstník 2/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů

2. Přehled akreditovaných laboratoří Zdravotních ústavů v ČR pro vyšetřování potravin včetně používaných metod Prosinec 2004

3. Zveřejnění odsouhlasených léčebných programů v období říjen – prosinec 2004.

4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínech konání zkoušek o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v roce 2005

5. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?