Věstník 2/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

4. Společný metodický návod Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví k výpočtu úhrady specifických zdravotních výkonů prováděných na dožádání orgánů Policie České republiky

Zprávy a sdělení

1. Změna v organizačním začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?