Věstník 17/2023

Vytvořeno: 20. 12. 2023 Poslední aktualizace: 20. 12. 2023
Obsah Věstníku č. 17/2023
1. Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče
2. Seznam poskytovatelů vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu  
3. URGENTNÍ MEDICÍNA, vzdělávací program specializačního vzdělávání pro zdravotnického záchranáře 
4. DOPORUČENÝ POSTUP při výskytu případu lidského prionového onemocnění nebo podezření na toto onemocnění 
5. PDZS–Metodické doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví
6a. Metodika pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA v nelékařských oborech 
6b. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA
v nelékařských oborech 
6c. Nelékařské obory vyhlášené v rámci dotačního projektu Rezidenční místa NLZP 2024
7. KVALIFIKAČNÍ STANDARD PŘÍPRAVY NA VÝKON ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ NUTRIČNÍ TERAPEUT 
8. Úprava vzdělávacích programů pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?