Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Věstník 13/2022

Vytvořeno: 18. 11. 2022 Poslední aktualizace: 18. 11. 2022
Obsah věstníku č. 13/2022
1. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB K ZAVEDENÍ TŘÍSTUPŇOVÉHO MODELU PSYCHOTERAPIE DO PRAXE
2. Vzdělávací program nástavbového oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 
3. CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2023/CAU ZE DNE 11. LISTOPADU 2022
4. CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE PRO DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE (CDE) 
Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
5. Spondylochirurgická péče v ČR
Centra vysoce specializované péče ve spondylochirurgii 
6. Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče v ČR
Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče podle § 112 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?