Věstník 13/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2003 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

3. Statut Ústředního poradního sboru Ministerstva zdravotnictví pro léčivé rostliny

METODICKÁ OPATŘENÍ

13. Metodický návod k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených H influenzae b

14. Doporučené standary – definice případů pro hlášení infekčních onemocnění

15. Standard doporučeného typového vybavení nemocnic diagnostickou a léčebnou zdravotnickou technikou

16. Standard “Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého“

17. Metodický návod k provádění antikoncepce

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Pověření SZÚ odbornou činností

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?