Věstník 12/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

7. Prevence virových hepatitid

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část VIII.)

2. Zveřejnění seznamu registrovaných látek

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

4. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?