Věstník 11/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část VII.)

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

3. Seznam zdravotnických pracovišť, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení zdravotnických prostředků

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?