Věstník 11/1999

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Závazná opatření

3. Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky – usnesení vlády č. 1374 ze dne 22. prosince 1999 ke stanovení hodnot bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2000 podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

Příloha – Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?