Věstník 11-12/2005

Vytvořeno: 13. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

4. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006

5. Statut a jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely a Statut a jednací řád Komise pro odvolací řízení při kategorizaci

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Seznam akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání

2. Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou vybrané zdravotnické techniky

3. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec – září 2005

4. Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví (stav k 17. 10. 2005)

5. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?