Věstník 10/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

5. Zkušební řád pro zkoušky odborné způsobilosti v oblasti posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

6. Statut a jednací řád Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Koncepce rozvoje sítě zdravotnických knihoven na léta 2005 – 2010

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?