Věstník 10/2002

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Seznam pracovišť, která jsou oprávněna poskytovat specializovanou perinatologickou péči podle kódů OD 00080 a OD 00082

11. Doporučený standard – Odborná kritéria k izolaci nemocných s tuberkulózou (TB)

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001

2. Povolení výjimky pro zdravotnický prostředek, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?