Věstník 1/2004

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

METODICKÁ OPATŘENÍ

1. Metodické opatření k úhradám lůžkové zdravotní péče v 1. pololetí 2004

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2002

2. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Rejstřík 2003

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?