Věstník 1/2001

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

1. Používání vzorů povinných hlášení v roce 2001

Zprávy a sdělení

1. Povolení výjimky pro zdravotnické prostředky, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy pro použití při poskytování zdravotní péče

2. Seznam pracovišť, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?