Veřejné jednání k projednání připomínek veřejnosti k návrhu zákon ač. 258/200 Sb, o ochraně veřejného zdraví, k části hluk a vibrace

Vytvořeno: 20. 6. 2013 Poslední aktualizace: 20. 6. 2013

Na základě oznámení, které bylo ve čtvrtek dne 13.6.2013 vyvěšeno na www.mzcr.cz  proběhlo dne 20. června 2013 na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 veřejné jednání k  projednání připomínek veřejnosti k  návrhu novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, části, která se týká hluku a vibrací.

 
Veřejnost, zastoupena obcemi, občanskými sdruženími, občany a organizacemi zaslala  na MZ celkem 75 podání (10 podání od obcí, 26 od občanských sdružení, 35 od jednotlivých občanů a 4 od organizací).
Všechny zaslané připomínky byly posouzeny, o všech bylo diskutováno, včetně 6 podání, která byla doručena po termínu 10.6.2013.
Mnoho podání i připomínek bylo identických.
 
MZ na dnešní jednání  připravilo prezentaci, ve které byl vysvětlen záměr předkladatele novely zákona, včetně odborného a právního  zdůvodnění navrhovaných úprav,  byla vysvětlena odborná terminologie a byl podán komentář k jednotlivým skupinám  připomínek.
Veřejné jednání bylo zahájeno v 10:15 hod a ukončeno diskusí v 11:45.