Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na službu Provoz prodejních automatů na teplé a chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový prodej v budově Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 11. 2022 Poslední aktualizace: 15. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15. listopadu 2022 veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na službu „Provoz prodejních automatů na teplé a chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový prodej v budově Ministerstva zdravotnictví.“ 

Nabídka v českém jazyce musí být doručena do konce lhůty pro podání, tj. do 7. 12. 2022 do 14 hodin, a to v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Provoz prodejních automatů na teplé a chlazené nealkoholické nápoje a doplňkový prodej v budově Ministerstva zdravotnictví – NEOTVÍRAT.“

Přílohy