Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 7. 4. 2021 Poslední aktualizace: 13. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 7. dubna 2021 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Vyhlášení veřejné soutěže: 7. dubna 2021

Začátek soutěžní lhůty: 8. dubna 2021

Konec soutěžní lhůty: 7. května v 17.00 hod.

Hodnoticí lhůta: do 6. června 2021

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy ve Výzvě.

Přílohy