Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 20. 1. 2023 Poslední aktualizace: 20. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 20. ledna 2023 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Hlavní termíny soutěže: 

Vyhlášení veřejné soutěže: 20. ledna 2023

Začátek soutěžní lhůty: 21. ledna 2023

Konec soutěžní lhůty: 19. února 2023

Hodnoticí lhůta: 20. února – 21. března 2023

Do veřejné soutěže vypsané dne 10. října 2022 nebyli přihlášeni žádní zájemci. Ministerstvo zdravotnictví z toho důvodu vyhlašuje soutěž v novém termínu. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v níže přiložené Výzvě.

Přílohy