Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 29. 8. 2022 Poslední aktualizace: 29. 8. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 29. srpna 2022 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

 

Hlavní termíny soutěže:

Vyhlášení veřejné soutěže: 29. srpna 2022

Začátek soutěžní lhůty: 30. srpna 2022

Konec soutěžní lhůty: 29. září 2022

Hodnoticí lhůta: 29. října 2022

 

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v přiložené Výzvě.

Přílohy