Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 7. 3. 2022 Poslední aktualizace: 13. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 7. března 2022 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Vyhlášení veřejné soutěže: 7. března 2022

Začátek soutěžní lhůty: 8. března 2022

Konec soutěžní lhůty: 7. dubna 2022

Hodnoticí lhůta: 7. května 2022

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v přiložené Výzvě.

Přílohy