Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Veřejná soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub

Vytvořeno: 15. 11. 2021 Poslední aktualizace: 13. 6. 2022
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 15. listopadu 2021 veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Vyhlášení veřejné soutěže: 15. listopadu 2021

Začátek soutěžní lhůty: 16. listopadu 2021

Konec soutěžní lhůty: 16. prosince 2021

Hodnoticí lhůta: 15. ledna 2021

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy ve Výzvě.

Přílohy