Veřejná konzultace k prioritám programu EU pro zdraví (EU4Health)

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 7. 7. 2021

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na tematické priority a strategické směřování programu EU pro zdraví (EU4Health).

Účelem této konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran ohledně toho, jaké priority by měly být z programu primárně podporovány. Získanou zpětnou vazbu Komise využije při přípravě ročního pracovního programu na rok 2022.

Jakékoliv navrhované priority musí reflektovat obecné a specifické cíle programu EU4Health, které jsou popsány na str. 12-14 Nařízení (EU) 2021/522 o EU4Health.

Veřejná konzultace je otevřená do 31. července 2021 prostřednictvím následujícího odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targetedStakeholderConsultationEU4health