Věcné prostředky

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 7. 2020

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují připravenost na řešení krizových situací v jejich působnosti a za tímto účelem zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.[1]

Věcné prostředky jsou movité nebo nemovité věci nebo poskytované služby, pokud tuto věc nebo službu lze využít pro řešení krizové situace.

Ministerstvo zdravotnictví v rámci zajištění připravenosti vytváří věcné prostředky, které je možno využít v případě řešení mimořádné události nebo při vzniku krizové situace.

Hospodaření s věcnými prostředky se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění.

 

 

 


[1] § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení