Ve Věstníku MZ č. 9/2011 byla uveřejněna personální, materiálně technická a organizační kritéria, která musí splňovat zdravotnická zařízení, která zajišťují péči o děti, dorost a dospělé v Centrech péče o dětské a dospělé pacienty s cystickou fibrozou v ČR

Vytvořeno: 19. 9. 2011 Poslední aktualizace: 19. 9. 2011

 

Ve Věstníku MZ č. 9/2011 byla uveřejněna personální, materiálně technická a organizační kritéria, která musí splňovat zdravotnická zařízení, která zajišťují péči o děti, dorost a dospělé v Centrech péče o dětské a dospělé pacienty s cystickou fibrozou v České republice (CF). Součástí uveřejněných kritérií je rovněž formulář přihlášky, kterou musí zdravotnická zařízení usilující o ustavení Centra CF vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZ ČR , a to do 31.10.2011.