Varování před konzumací doplňku stravy Magic Power Coffee

Vytvořeno: 20. 4. 2016 Poslední aktualizace: 20. 4. 2016

19. června 2010 bylo vydáno varování Food and Drug Administration USA před konzumací tohoto doplňku stravy. Důvodem bylo prokázání přítomnosti hydroxythiohomosildenafilu.   Hydroxythiohomosildenafil je strukturním analogem sildenafilu, a jeho účinky jsou podobné účinkům sildenafilu. Přípravky s obsahem sildenafilu jsou registrovány jako léčivo. Vzhledem ke svým specifickým účinkům a současně i zjištěným možným nežádoucím účinkům se podávají pacientům pouze za kontrolovaných podmínek pod lékařským dohledem. Přípravek s obsahem sildenafilu se může vydávat pouze v lékárně a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. Při současné konzumaci doplňky stravy Magic power coffee a léčiv s obsahem nitroglycerinu je spotřebitel vystaven zdravotnímu riziku, které spočívá především v náhlém nebezpečném snížení krevního tlaku na úroveň, kdy může dojít k vážnému poškození zdraví. Přítomnost látky hydroxythiohomosildenafil není ve složení výrobku uvedena.  

O varování FDA byly prostřednictvím systému RASSF informovány členské státy Evropské unie, a nyní probíhá šetření ve všech distribučních řetězcích. 

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje vzhledem k potvrzené přítomnosti látky hydroxythiohomosildenafil a s tím souvisejícím negativním zdravotním dopadům na lidské zdraví doplněk stravy Magic power coffee  za bezpečný, a jeho konzumaci nedoporučuje.

Informace byla Ministerstvem zdravotnictví postoupena kompetentnímu dozorovému orgánu – Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která v rámci své působnosti provádí další šetření.