Varování před konzumací doplňku stravy Hydroxycut

Vytvořeno: 20. 4. 2016 Poslední aktualizace: 20. 4. 2016

Hlavní hygienik ČR varuje před konzumací doplňků stravy řady Hydroxycut výrobce Iovate Health Sciences Inc., of Oakville, Ontario, které jsou nyní v České republice nabízeny zejména prostřednictvím internetového prodeje.

Tyto doplňky jsou prezentovány jako účinné spalovače tuků, které patří mezi velmi účinné prostředky pro snižování hmotnosti.

V květnu 2009 bylo vydáno varování Food and Drug Administration USA opřed konzumací tohoto doplňku stravy z důvodu prokázání závažných zdravotních následků prokazatelně způsobených konzumací doplňků stravy HYDROXYCUT, kdy se jednalo hlavně o selhání funkce jater a jejich poškození, mezi hlášené zdravotní následky patří projevy typické pro zánět jater (zažloutlá pleť) a tmavá moč. Dalšími projevy jsou silné pocity nevolnosti, zvracení, světlá stolice, nadměrná únava, slabost, bolesti žaludku nebo křeče v zažívacím traktu, ztráta chuti k jídlu.

Na varování FDA reagovala finská agentura pro bezpečnost potravin, která dne 25. 5. 2009 rozeslala prostřednictvím systému RASSF pod číslem 09-563 informaci  o zákazu uvedení doplňku stravy HYDROXYCUT na trh, kdy byla následně provedena šetření v dalších členských státech Evropské unie vedených v distribučním řetězci. V členských státech včetně České republiky, kde byl výrobek distribuován, bylo nařízeno jeho stažení z prodeje dozorovými orgány nebo distributoři přikročili k dobrovolnému stažení.

V současné době se opět tento doplněk stravy objevil na trhu v ČR včetně internetového prodeje.

Doplňky stravy řady HYDROXYCUT obsahují několik složek, např. rostlinné extrakty, kdy složení výrobků bylo několikrát měněno, ale ani při novém složení nebyla bezpečnost výrobků jednoznačně prokázána.

Ministerstvo zdravotnictví proto i nadále nepovažuje vzhledem k potvrzeným negativním zdravotním dopadům  doplňky stravy HYDROXYCUT za bezpečné, a jejich konzumaci nedoporučuje.

Informace byla Ministerstvem zdravotnictví postoupena kompetentnímu dozorovému orgánu – Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která v rámci své působnosti provádí další šetření.

 

V příloze najdete originální verzi tohoto varování hlavního hygienika ČR.

Přílohy