V rámci programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší III byla vybrána pilotní ordinace, která začne fungovat od ledna

Vytvořeno: 22. 12. 2021 Poslední aktualizace: 22. 12. 2021

 

 

 

Po výzvě o podporu z programu Poskytovaní zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší III (dále jen „Program“) byla doporučena k financování žádost Armády spásy v České republice, z. s. k financování pilotní ordinace v Praze.

Předmětem programu je podpora rozvoje poskytovatelů zdravotně sociální péče pro osoby bez přístřeší, ohrožené ztrátou bydlení či žijící v nevyhovujících podmínkách, se sídlem v České republice, po dobu 8 měsíců za účelem zvýšení dostupnosti
a rozšíření poskytování zdravotně-sociální služby uvedeným skupinám obyvatel.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 3. listopadu 2021 třetí Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu, jehož účelem je poskytování zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Ve stanoveném termínu byla podána jedna žádost o dotaci, která prošla posouzením oprávněnosti žadatele, posouzením dodržení pravidel Programu a následně byla schválena
a doporučena k financování poradou vedení.

Veškeré náklady v rámci dotačního programu budou hrazeny z projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000964, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Z tohoto projektu je již hrazen pilotní provoz ordinací: MUDr. Radoslav Svoboda, s.r.o. (Pardubice), Naděje (Praha), Armáda spásy v České republice, z. s. (Ostrava)
a Charita Olomouc (Olomouc).

Pilotní provoz pražské ordinace Armády spásy v České republice, z. s. bude zahájen od 1. ledna 2022.