V Praze proběhla závěrečná expertní konference pořádaná v rámci CZ PRES v České republice

Vytvořeno: 22. 11. 2022 Poslední aktualizace: 9. 12. 2022

Konference zaměřená na téma vakcinace uzavřela akce pořádané v rámci českého předsednictví. Hotel Diplomat hostil téměř 80 expertů a odborníků z mnoha zemí Evropské unie. Oba dva dny byly rozděleny do několika tematických bloků, které se zaměřily především na důležitost vakcinace, jakožto jednoho z největších výdobytků moderní medicíny.

“Je třeba neustále zdůrazňovat všechny zdravotní přínosy, které vakcíny pro občany představují. Zároveň si uvědomujeme, že máme na čem pracovat. Musíme veřejnosti stále vysvětlovat potřebu a důležitost nechat se naočkovat. I na to konference myslela v rámci utvoření nového komunikačního fóra, které má za úkol pracovat na komunikační strategii napříč státy EU,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Konference se věnovala i dalším tématům, jako například evropské připravenosti na další zdravotní hrozby a čerpání veškerých zkušeností z pandemie covid-19. Zdůrazněna byla role primární péče v komunikaci.

Řešení problémů téměř vždy vyžaduje mnohostranný přístup. Konference poskytla prostor pro diskusi členským státům a příslušným zástupcům z Evropské komise a agentur EU, WHO, dále organizacím evropských zdravotnických pracovníků a pacientů, průmyslu a dalším relevantním odborníkům na téma dostupnosti inovativních vakcín pro všechny občany členských států a následnou digitalizaci.

„Chceme čerpat zkušenosti z období pandemie covidu-19. V době, kdy bylo potřeba očkovat velké množství lidí v relativně krátké době, přišly členské státy s řadou inovativních řešení, ať už v podobě zřízení očkovacích center nebo zpřístupnění očkování v lékárnách,“ doplnil ministr Válek.

Konference byla primárně zaměřena na sdílení názorů v panelových diskusích v každém bloku a paralelním zasedání v kombinaci s několika hlavními projevy na vysoké úrovni. Cílem bylo dosáhnout odborného dialogu ve všech blocích a skutečně řešit hlavní výzvy, kterým očkování čelí.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Eliška Machová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví, e-mail: eliska.machova@mzcr.cz