V Bruselu proběhla Rada EPSCO, která uzavřela české předsednictví

Vytvořeno: 8. 12. 2022 Poslední aktualizace: 12. 12. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) uzavřel věcné agendy českého předsednictví a zároveň předal pomyslný štafetový kolík švédské ministryni zdravotnictví Acko Aknarberg Johansson.

Ministr Vlastimil Válek symbolicky předal předsednictví švédské ministryni zdravotnictví Acko Aknarberg Johansson.V pátek se sešli ministři zdravotnictví všech zemí EU, aby zhodnotili pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti zdraví během CZ PRES. 

V rámci legislativních návrhů se jednalo o Nařízení k Evropskému prostoru pro zdravotní data (EHDS) a Návrhu nařízení ke krvi, tkáním a buňkám (BTC). Pro tyto body předložilo CZ PRES zprávy o pokroku. 

Na radě EPSCO byla přijata Revize doporučení Rady ke screeningu onkologických onemocnění, které vnímáme jako velmi důležitý krok včasné detekce rakoviny a jako formu prevence. Ne nadarmo bylo jednou z priorit CZ PRES také zvýšení dostupnosti onkologické péče pro všechny pacienty napříč EU. 

Dále byly schváleny závěry Rady o očkování jako o jednom z nejúčinnějších nástrojů pro prevenci nemocí a zlepšení veřejného zdraví. Závěry Rady se zaměřují především na boj s váhavostí k očkování. Dále vyzývají k ustanovení expertního fóra EU jako nástroje pro řešení této problematiky. 

“Zkvalitnění onkologické péče bylo jednou z hlavních zdravotnických priorit českého předsednictví. Cílem je, aby napříč EU neexistovaly rozdíly v kvalitě péče. Dalším dílčím krokem CZ PRES a Evropské komise bylo, nejen po dobu našeho předsednictví, vrátit důvěru evropských občanů v očkování, jakožto hlavního nástroje prevence proti celé řadě onemocnění. Jsem moc rád, že všechny naše priority vycházely z toho, v čem je naše národní odbornost a že v těchto tématech můžeme být my sami vlajkovou lodí,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Během EPSCO se také vedla debata o budoucnosti nákupů vakcín proti covid-19. Členské státy se shodly na nutnosti významných změn v přístupu výrobců k problémům, jimž teď všichni v EU čelí, tj. především nadbytku těchto očkovacích látek. Veřejné projednávání tohoto bodu přispělo k větší informovanosti jak občanů EU, tak výrobců. CZ PRES tímto bodem navázalo na svou kontinuální práci a snahu o řešení situace, když např. v září vytvořilo na okraj neformálního jednání ministrů zdravotnictví v Praze prostor Evropské komisi, aby uspořádala zasedání HERA na úrovni ministrů za přítomnosti představitelů společností Pfizer/BioNTech a Moderna. 

“České předsednictví posunulo tyto debaty na úroveň ministrů zdravotnictví, a zároveň vytvořil vrcholnou platformu pro jasnou formulaci požadavků členských států vůči dodavatelům covidových vakcín. I přes řadu úspěchů a vyjednání změn společnost Pfizer/BioNTech trvá na dodávání nadbytečných vakcín, a to je z pohledu českého předsednictví a členských států neakceptovatelné a budeme pokračovat v tlaku na racionalizaci podmínek. Věříme, že společně dosáhneme úpravy existující smlouvy se společností Pfizer/BioNTech, která nutí členské státy odebírat vakcíny předurčené k likvidaci,” upřesnil ministr Válek.

Evropská komise představila Sdělení “Strategie EU pro globální zdraví: lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě” a také zprávu o stavu připravenosti, která shrnuje pokroky EU. Vychází především z reakce na pandemii covid-19. 

CZ PRES v neposlední řadě informovalo o akcích, které uspořádalo: 

  • Konference k tématu onkologie „Modern Cancer Control: Saving Lives through Smart Solutions“
  • Konference k tématu dostupnosti léčby vzácných onemocnění: „Towards a New European Policy Framework: Building the Future Together for Rare Diseases“ 
  • Konference k očkování: „Vaccination: Building Public Trust as a Pathway to Vaccine Acceptance “