V Brně probíhá konference v oblasti onkologie

Vytvořeno: 13. 7. 2022 Poslední aktualizace: 18. 7. 2022
Expertní konference v oblasti onkologie je jednou z hlavních expertních akcí v průběhu CZ PRES v oblasti zdravotnictví. Konference s názvem Modern Cancer Control: Saving Lives through smart solutions je první akcí Ministerstva zdravotnictví v rámci CZ PRES.

Cílem odborné konference je poskytnout členským státům platformu pro podporu spolupráce, posílení synergie v boji proti rakovině v EU a možnost odborné diskuze na dané téma. Konkrétně je konference příležitostí sdílet znalosti a zkušenosti týkající se několika vzájemně propojených stěžejních unijních iniciativ v rámci Evropského plánu boje proti rakovině a Mise EU proti rakovině. Zaměření konference je v souladu nejen se stěžejní prioritou EU v oblasti zdraví, ale odpovídá také cílům předsednického tria zaměřit se na boj proti rakovině.

„Onkologie je jednou z priorit našeho předsednictví a navazujeme tím i na práci Francie. Rádi bychom v rámci diskuzí vnesli naše zkušenosti do této oblasti, které bezpochyby máme a dále je rozvíjeli i pomocí této platformy,“ upřesňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Předmětem zájmu jsou následující unijní aktivity: vybudování sítě národních komplexních onkologických center EU; onkologické registry v kontextu Evropského prostoru pro zdravotní údaje (EHDS); a včasná detekce a screeningové programy. Zvláštní pozornost bude věnována právě screeningovým programům v souvislosti s plánem Evropské komise na zveřejnění doporučení Rady o screeningu rakoviny.

„Máme v úmyslu se soustředit na klíčová témata, která mají konkrétní a praktický dopad, abychom lépe porozuměli stěžejním iniciativám EU v této oblasti. Pevně ​​věřím, že všechny tematické bloky budou představovat dobrou platformu pro produktivní diskusi, která přinese hmatatelné výsledky,“ doplňuje ministr Válek.

Konference je koncipována primárně pro experty ze všech členských států EU, včetně zástupců národních onkologických a statistických organizací a zástupců předních evropských iniciativ v oblasti prevence a kontroly rakoviny.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Eliška Machová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví, e-mail: eliska.machova@mzcr.cz