Uznávání kvalifikace lékařských a nelékařských profesí pro příslušníky z tzv. třetích zemí

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU:
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných mimo členské státy EU
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v členských státech EU
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-clenskych-statech-eu_960_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v ČR
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-cr_961_3.html

Přiznávání odborné a specializované způsobilosti podle zákona č. 96/2004 Sb.
http://mzd.gov.cz/Odbornik/obsah/priznavani-odborne-a-specializovane-zpusobilosti-podle-zakona-c96/2004-sb-_2419_3.html